RASPORED KANDIDATA ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA

04.02.2016
Datum: ponedjeljak, 8. veljače 2016.

Učionica: R 1 

I. Prosudbeno povjerenstvo:  1. Sanja Munđar, dipl. oec., mentorica, predsjednica

2. Božica Šamarija, dipl.oec., nastavnik struke 

3. Danijela Varga, dipl.oec., zapisničarka 

Vrijeme: 11.40 – 12.30 h

Pristupnici: Mateja Novak – večernja škola

Silvija Tot – večernja škola

Facebook

Prezentacija škole

Fotogalerija

Naše slobodno vrijeme

Knjižnica