Knjižnica - medijski centar pismenosti

03.09.2010

SMJEŠTAJ: vizualno izdvojeni dio školske knjižnice u neposrednoj blizini referentne zbirke
OPREMA:
- računalo, Internet, skener, pržilica
- opremljenost raznovrsnim izvorima informacija (vizualni, auditivni, tekstualni, audiovizualni i računalni)

ZADAĆE:
1. osigurati dostupnost informacija za učenike i nastavnike i omogućiti njihovu digitalizaciju
2. integrirati sva dostupna zhnanja i staviti ih na raspolaganje korisnicima
3. naučiti učenika kako pronaći željenu informaciju, odabrati i selektirati materijale uz poznavanje tehnologije koja mu je na raspolaganju

Facebook

Prezentacija škole

Fotogalerija

Naše slobodno vrijeme

Knjižnica