Pilot edukacija učenika u okviru projekta "Socijalno poduzetništvo – nove kompetencije komercijalista"

Fotografije uz članak 4
04.05.2016
Pilot edukacija učenika u okviru projekta "Socijalno poduzetništvo – nove kompetencije komercijalista" održana je od 26. do 28. travnja 2016. u Svetom Martinu na Muri 

Učenici trećih i četvrtih razreda usmjerenja komercijalist iz Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar, Srednje škole „Ivan Seljanec" Križevci, Srednje škole Koprivnica te Ekonomske i trgovačke škole Čakovec sudjelovali su na pilot edukaciji o društvenom poduzetništvu od 26. do 28. travnja 2016. u Svetom Martinu na Muri. Svoja znanja iz društvenog poduzetništva s njima su podijelili nastavnici sudionici projekta "Socijalno poduzetništvo – nove kompetencije komercijalista“: Nataša Vibiral, Ornela Malogorski, Sanja Papić, Tatjana Frančić Mikulić, Ivana Borković Novak, Sonja Đuračić, Gordana Juran Ratković, Manuela Gregurić, Suzana Ivanček, Draženka Ivaniš-Sikavica, Martina Plantak, Zoran Atlija i Etelka Testijan Nemet.

Učenici su pilotirali materijale koji su nastali u projektu, a koji će biti ponuđeni ostalim školama u Hrvatskoj koje obrazuju komercijaliste. Izrađivali su poslovne planove s elementima društvenog poduzetništva u aplikaciji koju su izradili stručnjaci Visoke tehničke škole Bjelovar, pogledali i analizirali video materijale koje smo izradili i snimili u suradnji sa Bjelovarskim kazalištem i agencijom Colloco iz Bjelovara. Sudionici su također upoznati s konačnom verzijom Priručnika društvenog poduzetništva koji je namijenjen nastavnicima.

Našu školu predstavljale su učenice iz 3. k razreda, Paula Lajtman i Ines Bestijanić te učenica Norberta Kuqi iz 4. k razreda.

U pripremi svih materijala značajna je uloga naših savjetnika za društveno poduzetništvo Sanje Ostroški i Teodora Petričevića iz CEDRE Čakovec te savjetnice za izradu kurikuluma Majde Fajdetić.

Značajna je i uloga naših partnera Socijalne zadruge Pružimo ruke Bjelovar, Socijalna zadruge Humana Nova iz Čakovca te društvenog poduzeća Hedona d.o.o. kao i Studentskog poduzetničkog inkubatora Sveučilišta u Zagrebu. Pomagali su nam i dionici: Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka i Međimurska županija, Grad Križevci, Hrvatska gospodarska komora– Županijska komora Bjelovar i Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Bjelovar.

Rezultati rada na projektu prezentirati će se na završnoj konferenciji projekta 10. svibnja 2016. u dvorani Visoke tehničke škole u Bjelovaru.

Tatjana Frančić-Mikulić

Ivana Borković Novak

http://www.trgovackaskola-bjelovar.hr/images/gallery/Pilot_edukacija_4_2016_172.JPG

 

http://www.trgovackaskola-bjelovar.hr/images/gallery/Pilot_edukacija_4_2016_075.JPG

 

 

http://www.trgovackaskola-bjelovar.hr/images/gallery/Pilot_edukacija_4_2016_078.JPG

 

http://www.trgovackaskola-bjelovar.hr/images/gallery/Pilot_edukacija_4_2016_156.JPG

http://www.trgovackaskola-bjelovar.hr/images/gallery/Pilot_edukacija_4_2016_092.JPG
http://www.trgovackaskola-bjelovar.hr/images/gallery/Pilot_edukacija_4_2016_122.JPG

Facebook

Prezentacija škole

Fotogalerija

Naše slobodno vrijeme

Knjižnica