​Partnersko vijeće održano u Srednjoj školi Koprivnica

Fotografije uz članak 1
02.03.2016

Peto Partnersko vijeće projekta "Socijalno poduzetništvo - nove kompetencije komercijalista" je održano 2. ožujka 2016. u Srednjoj školi Koprivnica. Projekt „Socijalno poduzetništvo – nove kompetencije komercijalista“ čiji je nositelj Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar približava se završnoj fazi, kurikulum je izrađen, a u tijeku je izrada multimedijskih materijala i program za izradu poslovnog plana. Voditeljica projekta, ravnateljica Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar,  Nataša Vibiral osvrnula se na realizaciju prva četiri modula edukacije za nastavnike za koje su članovi Partnerskog vijeća također izrazili samo pohvale. Ravnateljica je predložila plan edukacije koji će se održati od 26. do 28. travnja 2016. godine u Svetom Martinu na Muri, a na kojoj će sudjelovati učenici iz Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar te učenici škola koje su partneri na projektu: Srednja škola Koprivnica, Srednja škola Ivan Seljanec Križevci i Ekonomska i trgovačka škola Čakovec. Predviđeno je da edukaciju vode nastavnici koji su sudjelovali u projektu te će oni tom prilikom „pilotirati“ kurikulum društvenog poduzetništva nastao u ovom projektu. Pridružit će im se studenti Poduzetničkog inkubatora Ekonomskog fakulteta u Zagrebu koji će savjetovati učenike u izradi poslovnog plana. Profesorica Sanja Papić iz Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar upoznala je članove Partnerskog vijeća s izradom računalnog programa za izradu poslovnog plana koji će učenici također „isprobati“ prije nego li poprimi konačnu verziju. Program, uz upute naše kolegice Sanje Papić, izrađuju stručnjaci Visoke tehničke škole Bjelovar Ivan Sekovanić i Zoran Vrhovski. U tijeku je i priprema multimedijskih sadržaja koji će također biti predstavljeni učenicima. Pored škola partnera na sastanku je sudjelovala upraviteljica Socijalne zadruge Pružimo ruke Đurđa Adlešič, te Sonja Hleba i Ivana Smolak, predstavnice udruge za održivi razvoj Uzor Hrvatske iz Koprivnice koje su predstavile rad udruge. Ravnatelji škola partnera pozvani su da svojim Školskim odborima prezentiraju Kurikulum društvenog poduzetništva te predlože usvajanje kako bi se od iduće školske godine provodio u školama koje obrazuju buduće komercijaliste, ali i predložio drugim školama. Ispred Koprivničko-križevačke županije u Partnersko vijeće imenovana je Ana Mušlek, viša stručna savjetnica iz Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine koja je također sudjelovala na sastanku te izrazila podršku. Projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru programa Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada, koji je objavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, u iznosu 849.073,11 kn. Završna konferencija projekta održati će se 10. svibnja u Bjelovaru.

Tatjana Frančić-Mikulić, dipl. oec.

http://ss-koprivnica.skole.hr/upload/ss-koprivnica/images/newsimg/992/DSC_0348.JPG

 

Facebook

Prezentacija škole

Fotogalerija

Naše slobodno vrijeme

Knjižnica