​Kampanja „Za manje otpada“

Fotografije uz članak 9
Završeno 01.12.2015 - 31.05.2016
Ekonomska i trgovačka škola Čakovec uključila se u kampanju „Za manje otpada“ koju organiziraju Udruga Lijepa Naša, Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education – FEE) i tvrtka Wrigley Hrvatska. Cilj kampanje je smanjiti otpad te dugoročno utjecati na promjenu navika kod mladih. Uključenjem u kampanju želimo utjecati na svijest naših učenika kako bi usvojili naviku odvajanja otpada i smanjili bacanje otpada u okoliš. Iako se u našoj školi otpad odvaja već duži niz godina, svake godine dolaze nove generacije učenika koje želimo podučiti pravilnom postupanju otpadom. 
Kampanja traje od studenog 2015. do svibnja 2016. Za vrijeme trajanja kampanje organizirat ćemo eko patrole koje će se brinuti o čistoći školskog dvorišta, zanimljivim ilustracijama postavljenim na vidljiva mjesta podsjećati učenike na pravilno postupanje otpadom, izraditi listu s najčešćim vrstama otpada u školi i razvrstati ga u skupine: papir, plastika, tetrapak, ostali otpad, organizirati projektni dan s radionicama za učenike i roditelje, organizirati modnu reviju s kreacijama izrađenim od otpadnog tekstila i dr.

Kampanju smo započeli akcijom čišćenja školskog dvorišta i učionica te smo izvagali ukupnu količinu otpada skupljenog tijekom jednog radnog dana.

Iva Novak, prof.

Facebook

Prezentacija škole

Fotogalerija

Naše slobodno vrijeme

Knjižnica