Anja Novak, maturirala 18.6.2012., smjer ekonomist

Fotografije uz članak 1

O svom školovanju: Prolazila sam s vrlo dobrim uspjehom, dok sam zadnji razred svog srednjoškolskog obrazovanja završila s odličnim uspjehom. Profesori su nas od prvog razreda poticali za učenjem, obrazovanjem te nam pomagali u preprekama na koje smo nailazili koliko je bilo u njihovoj mogućnosti. Tijekom četvrtog razreda, pripremali su nam dodatne satove priprema za državnu maturu te su nam uz samostalno učenje na taj način olakšali učenje za jedan od najvažnijih i „presudnih“ ispita tijekom našeg školovanja.

O svom fakultetu:

2012. godine sam maturirala kao ekonomistica u Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec te sam zajedno sa svojim uspjehom kroz četiri godine školovanja i rezultatima državne mature upisala Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Ekonomska srednja škola odlična podloga za moje daljnje obrazovanje. Uz sve dosad naučeno, fakultet proširuje moje dosadašnje znanje u užem i širem smislu te ako se jednog dana želite baviti ekonomijom i poslovima vezanima uz nju, ekonomska škola dobar je odabir. Profesori su mi i dan danas od velike pomoći te im se putem mailova uvijek mogu obratiti za pomoć kao što sam to i dosad imala prilike raditi.

Facebook

Prezentacija škole

Fotogalerija

Naše slobodno vrijeme

Knjižnica