​Raspored održavanja dopunske nastave za maturante iz matematike, njemačkog jezika i hrvatskog jezika

23.05.2018
Dopunska nastava za maturante 4. HT iz matematike započinje u četvrtak 24. svibnja 2018. u 15,00 sati, a dalje prema dogovorenom rasporedu s profesoricom Manuelom Žbulj.

Dopunska nastava za maturante iz njemačkog jezika započinje u petak 25. svibnja 2018. u 12,00 sati, a dalje prema dogovoru s profesoricom Snježanom Vrtarić.

Dopunska nastava za maturante iz Hrvatskoga jezika će se odvijati prema sljedećem rasporedu: 
- četvrtak, 24. svibnja 2018. od 9,00 - 12,00 sati 
- utorak, 29. svibnja 2018. od 9,00 - 12,00 sati 
- srijeda, 30. svibnja 2018. od 9,00 do 10,30 sati
Senka Sklepić, prof.

Facebook

Prezentacija škole

Fotogalerija

Naše slobodno vrijeme

Knjižnica