RADNE SUBOTE (2. polugodište šk. god. 2017./2018.)

Fotografije uz članak 1

RADNE SUBOTE

( 2. polugodište šk. god. 2017./2018.)


 

 DOP I SLOBODNE AKTIVNOSTI

 

20. 01. 2017.

  3. 02. 2017.

17. 02. 2017.

  3. 03. 2017.

17. 03. 2017.

14. 04. 2017.

28. 04. 2017.

12. 05. 2017.

26. 05. 2017.

  9. 06. 2017. 

 

DOD I FAKULTATIVNA NASTAVA

 

27. 01. 2017.

10. 02. 2017.

24. 02. 2017.

10. 03. 2017.

24. 03. 2017.

21. 04. 2017.

  5. 05. 2017.

19. 05. 2017.

  2. 06. 2017.

 

Facebook

Prezentacija škole

Fotogalerija

Naše slobodno vrijeme

Knjižnica