RADNE SUBOTE (2. polugodište šk. god. 2017./2018.)

Fotografije uz članak 1

RADNE SUBOTE

( 2. polugodište šk. god. 2017./2018.)


 

 DOP I SLOBODNE AKTIVNOSTI

 

20. 01. 2017.

  3. 02. 2017.

17. 02. 2017.

  3. 03. 2017.

17. 03. 2017.

14. 04. 2017.

28. 04. 2017.

12. 05. 2017.

26. 05. 2017.

  9. 06. 2017. 

 

DOD I FAKULTATIVNA NASTAVA

 

27. 01. 2017.

10. 02. 2017.

24. 02. 2017.

10. 03. 2017.

24. 03. 2017.

21. 04. 2017.

  5. 05. 2017.

19. 05. 2017.

  2. 06. 2017.

 

Facebook

Fotogalerija

Prezentacija škole

Naše slobodno vrijeme

Knjižnica