PRETHODNO SAVJETOVANJE: Radovi u svrhu energetske obnove zgrade i školske sportske dvorane Ekonomske i trgovačke škole Čakovec

22.12.2017
Datum: 22. prosinca 2017. godine 

Radovi u svrhu energetske obnove zgrade i školske sportske dvorane Ekonomske i trgovačke škole Čakovec

Ekonomska i trgovačka škola Čakovec, Vladimira Nazora 36, 40000 Čakovec, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave “Radovi u svrhu energetske obnove zgrade i školske sportske dvorane Ekonomske i trgovačke škole Čakovec”.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja (22. prosinca 2017. do 28. prosinca 2017.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte tajnica@ets.hr zaključno do 28. prosinca 2017. godine do 9:00 sati.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE (zip).

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi Radovi u svrhu energetske obnove zgrade i školske sportske dvorane Ekonomske i trgovačke škole Čakovec dostupno je za preuzimanje OVDJE.

Facebook

Prezentacija škole

Fotogalerija

Naše slobodno vrijeme

Knjižnica