Javna nabava Ekonomske i trgovačke škole Čakovec

02.01.2017
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA

ČAKOVEC, VLADIMIRA NAZORA  36

 

Javna nabava Ekonomske i trgovačke škole Čakovec

 OPĆI PODATCI O NARUČITELJU

Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec

Vladimira Nazora 36

 

MB: 3791904

OIB: 67078619889

 IBAN:

HR  66 2340 0091 1160 0945 5

 

UREDI ZA KONTAKT

 Ured ravnateljice škole

Bosiljka Vinković  Kukolić, dipl. oec.

telefon 040 312-520 (12)

e-mail: ravnateljica@ets.hr


Sukladno članku 80. ZJN 2016.predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene. Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata  s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

 

 Izjave o nepostojanju sukoba interesa:

 Izjava ravnateljice

 

 

OBAVIJEST:

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima  Ekonomska i trgovačka škola Čakovec kao javni naručitelj

ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.Izjava ravnateljice nalazi se u privitku.

Datum: 02.01.2017.

Datoteke uz članak
Izjava ravnateljice 89.16 kB

Facebook

Prezentacija škole

Fotogalerija

Naše slobodno vrijeme

Knjižnica