Kreativno pisanje - program

01.10.2010

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVEC

Izvannastavna aktivnost: KREATIVNO PISANJE

Nastavnik: Lea Resman-Borković

Razred: 1.-4.

Godišnji broj sati: 35

Školska godina: 2013./2014.

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA

KREATIVNO PISANJE

Nastavni ciljevi zadaci:

Obrazovne zadaće:

-          istražiti i prepoznati osnovne odrednice književne vrste i uočiti njenu temeljnu strukturu

-          razlikovati konkretnu književnu vrstu među drugim djelima

Funkcionalne zadaće:

-          kreativno stvaranje

-          dubinsko razumijevanje pročitanoga i reakcija na pročitano

-          učenje aktivnog slušanja

-          razvijanje komunikacijskih vještina

-          razvijanje sposobnosti predstavljanja rezultata svoga rada

-          povezivanje čitanja i pisanja s drugim medijima kroz scensku izvedbu, crtanje likova, stripova

Odgojne zadaće:

-          oduševiti djecu za čitanje i navesti ih da reagiraju na pročitano

-          razvijanje ljubavi prema pisanoj i izgovorenoj riječi

-          usvajanje navika pristojnoga ponašanja

-          razvijanje pozitivnog  odnosa prema radu i učenju

-          razvijanje estetskih i etičkih vrijednosti- točnost, strpljivost i ustrajnost u rješavanju zadaća

 

Sadržaj rada:

1.       informativno upoznavanje povijesnog pregleda kreativnog pisanja

2.       analitička sposobnost čitanja vlastitog teksta

3.       osvještavanja procesa pisanja

4.       analiza napisanog teksta

5.       usvajanje tehnike pisanja jednostavnih oblika (životopis, vic, bajka, basna, anegdota, kratka priča)

 

 

Programski sadržaji:

 

  1. Upute za pisanje (priprema za pisanje, tematska zaokupljenost, mjesto i vrijeme radnje, lik, zaplet,  točka gledišta, počeci i krajevi)

 

  1. Mjesto i vrijeme radnje (zbiljsko ili zamišljeno, kao temelj književnog djela, kao antagonist, pozadina za specijalne efekte, kao odlika pogleda, ugođaj i atmosfera, nagovještaj, kao alfa i mega, kao portret lika)

 

  1. Lik

3.1   Izvori likova (autobiografija, biografija, idealna, kombinirana)

3.2   Portretiranje lika (sažeti prikaz, ponovljena radnja ili navika, autoportret, izgled, prizor, kombiniranje tehnika)

 

  1. Zaplet (što, kako, zašto; uzrok-posljedica)

4.1   Izvori i tipovi zapleta ( na temelju sukoba karaktera, bez konfrontacije, kombinirani)

4.2   Vremenski slijed i zaplet

4.3   Kako stvarati zaplete

4.4   Zaplet romana: zaplet kratke priče

4.5   Zaplet nasuprot okviru zapleta

 

  1. Točka gledišta (u prvom licu, višestruke točke gledišta u prvom licu, epistolarna fikcija, u trećem licu, sveznajuće, objektivno, subjektivno, fleksibilno, mnogostrano;)

5.1   Neobična gledišta (u drugom licu, kombinacija prvog i drugog lica, gledište promatrača u trećem licu množine, gledište kolektivnog promatrača u prvom licu, struja svijesti);  pomicanje gledišta

5.2   Dijalog i prizor (dijalog kao razgovor, oblici dijaloga, govor tijela, lik, dijalog, dijalog i informacija)

 

  1. Počeci (mjesto i vrijeme radnje, potrebe i motivi, šokantne slike, simbolični objekti, portret lika, pitanje, prizor, putovanje, razmišljanje lika, predviđanje, anegdota)

 

  1. Završeci (usklađeni naprama neusklađenim, neočekivani, kraj s varkom, završetak kao sažetak, završetak s idejom ili slikom, razmišljanje o završetku)

 

Lea Resman-Borković

 

Facebook

Prezentacija škole

Fotogalerija

Naše slobodno vrijeme

Knjižnica