To je naša škola

Početak Ekonomske i trgovačke škole Čakovec pratimo od 1921. Godine kada je Naredbom Povjereništva za prosvjetu osnovana Kraljevska dvorazredna  trgovačka škola.

 

Do drugog svjetskog rata doživjela je niz promjena, pa čak i prekid rada. Dolaskom Mađara u Međimurje 1941. godine otvara se Trgovačka akademija na mađarskom jeziku koja je smještena u Starom gradu Zrinskih. Po završetku rata u školi se obrazuju trgovački kadrovi srednje ekonomske struke i od 1959. godine naziva se Ekonomska škola.

 

Značajan trenutak u povijesti naše ustanove je izgradnja nove školske zgrade 1961. godine u kojoj djelujemo i danas. Promjene u sustavu obrazovanja 70-tih spajaju našu školu s Gimnazijom  Čakovec u Srednjoškolski centar „Josip Slavenski“ Čakovec.

 

Kao samostalna ustanova škola počinje djelovati od šk.godine 1991./92. pod nazivom Ekonomska i trgovačka škola Čakovec Danas se u našoj školi učenici obrazuju za zanimanja ekonomist, komercijalist, upravni referent i hotelijersko-turistički tehničar u četverogodišnjem trajanju i zanimanje prodavač u trogodišnjem trajanju. Isti programi provode se i u obrazovanju odraslih.

 

Ponosni smo na pozitivno ozračje u školi u kojoj razvijamo kvalitetu i potičemo suvremena dostignuća  u odgoju i obrazovanju.

 

Za svoj rad učenici, zaposlenici i škola kao ustanova dobili su brojne nagrade, priznanja, diplome i zahvalnice koje nas sve obavezuju na kvalitetno daljnje djelovanje.

 

I u budućim izazovima u školi će se stvarati uvjeti za poticanje i razvoj znanja, vještina, kreativnosti, kao i osobnosti mladih naraštaja.

 

Naše geslo je „Mijenjajući sebe, mijenjamo svijet oko sebe“.

 

                                                                       Ravnateljica (u razdoblju od 1992. do 2012. godine):

 

                                                                       Dušanka Novak, dipl.oec.

 

Facebook

Prezentacija škole

Fotogalerija

Naše slobodno vrijeme

Knjižnica