Izrada plakata

21.09.2011

Kako izraditi dobar plakat?    

„Sažimanje obavijesti i njezina jasna i jednostavna prezentacija koja će se sa zanimanjem čitati i pamtiti, traži inteligentan, čak briljantan pristup.Pretrpani, komplicirani i teško čitljivi posteri znak su ignorancije i arogancije.

Mary Helen Briscoe

U izradi treba paziti na:

  • sadržajnu stranu

·         vizualno - grafičku i tehničku sastavnicu

Svaka izrada obuhvaća:

·         tehničku izradu

  • određenje teme

·         planiranje vrste i količine obavijesti

·         dizajn

 

Plakat je riječ njemačkog porijekla.

 „ Plakat je slikovno-tekstualni oglas, izložen na javnom mjestu, poseban oblik javnog komuniciranja.“ (Hrvatski leksikon, sv.2 , Naklada Leksikon, Zagreb,1997. )

„Plakat je veliki tiskani oglas ili objava na javnom mjestu, likovno izveden tako da privuče pažnju.“

(Veliki školski leksikon, Zagreb, Školska knjiga , 2003.)

 

ŠTO JE PLAKAT?

 

Ø  oglas napisan na  papiru većega formata, izložen na javnom mjestu

Ø  predstavljanje zadane teme na jasan, privlačan i pregledan način

 

Bitne osobine plakata su: čitljivost, preglednost i dopadljivost .

 

1.       ČITLJIVOST uključuje veličinu i vrstu slova:

 

Ø  naslov plakata mora biti čitljiv najmanje s 2 metra

Ø  podnaslov i tekst moraju biti čitljivi najmanje s 1,5 metar

Ø  vrsta slova su najčešće Times New Roman ili Helvetica

Ø  za tekst su čitljivija mala tiskana slova

Ø  treba izbjegavati različite tipove slova, podvlačenje slova i sjenčanje

 

2. PREGLEDNOST – tema mora biti obrađena sistematično u logičnom slijedu i imati : uvod, opis, razradu i zaključak.

 

3. DOPADLJIVOST – kompozicija plakata zahtijeva pravilan raspored elemenata plakata i obuhvaća: naslov, tekst, slike, podatke o autoru i sl.

 

 

OSNOVNI ELEMENTI PLAKATA

 

Ø  naslov (uočljiv, zauzima središnji položaj )

Ø  tekst ( obrađena građa)

Ø  fotografije, crteži, tablice i grafički prikazi ( ispod svakog prikaza objašnjenje što predstavlja)

Ø  podaci o autoru ( lijeva strana plakata u donjem dijelu)

Ø  estetski elementi ( boja, međuprostor, okvir, rubovi,stil )

Ø  poželjan je kontrast boja podloge i boje teksta, tople boje privlače, hladne odbijaju, boja može biti u funkciji teme ( obrada voda- plava i sl.)

Ø  međuprostor mora biti usklađen s dijelovima plakata i može se ispuniti bojom ili tekstom.

Ø  okvir i rubovi trebaju biti usklađeni – paziti na udaljenost elemenata plakata od samoga ruba

Ø  stil – truditi se biti originalan i koristiti zanimljiva rješenja

Ø  količina slova ( teksta) – pojedinačni tekst može imati najviše 15 redova, a sveukupni tekst može imati oko 500 riječi ( najviše do 1500 )

 

 

CILJ IZRADE PLAKATA

 

Ø  samostalnim istraživanjem doznati više o zadanoj temi i proširiti svoje znanje, uz usvajanje novih činjenica o temi koja se obrađuje

Ø  razviti znatiželju i sposobnost uočavanja bitnih činjenica vezanih za temu, te pravilan odabir za plakat

Ø  potaknuti učenje na zabavan način, uz puno volje i mašte

Ø  razviti osjećaj za kreativnost u odabiru materijala i izradi plakata

Ø  plakatom izraziti osjećaje, odnosno iskazati svoj doživljaj zadane  teme

Ø  temu obraditi sadržajno, sistematično i pregledno

 

FAZE U IZRADI PLAKATA

 

Ø  odrediti zadatke

Ø  prikupljanje i čitanje tekstova vezanih za temu plakata

Ø  prikupljanje slikovnog materijala koji je vezan za temu

Ø  materijal za plakat uključuje napisane tekstove i fotokopirani materijal (portrete pisaca , autora, značajnih osoba, naslovnice knjiga, časopisa, kopije rukopisa , reprodukcije, slikovne i grafičke prikaze , tabele, statistike i sl.)

Ø  prikupljeni materijal treba sortirati, izvršiti odabir i konačno osmisliti plakat

Ø  analizirati plakat, ocijeniti njegov sadržaj, smisao i poruku

 

Izvor: Stričević, I. izlaganje na posteru i posterne prezentacije. Zrno: časopis za obitelj, vrtiić i školu. 2002., br. 50-51

 

Facebook

Prezentacija škole

Fotogalerija

Naše slobodno vrijeme

Knjižnica