​Lektira na državnoj maturi 2015./2016.

27.10.2015
Lektira na državnoj maturi 2015./2016.

Ispitna djela u školskoj godini 2015./2016. za višu razinu  (A razinu) ispita jesu:

1. Andrić, Ivo: Prokleta avlija (povijesni, alegorijski roman, kasni modernizam)

2. Camus, Albert: Stranac  (roman lika, egzistencijalizam, kasni modernizam)

3. Cihlar Nehajev, Milutin: Bijeg (psihološki roman / roman lika, modernizam)

4. Dostojevski, Fjodor Mihajlovič: Zločin i kazna (roman ideja, realistički roman, realizam)

5. Držić, Marin: Dundo Maroje (učena komedija, renesansa)

6. Kafka, Franz: Preobrazba (pripovijest, avangarda)

7. Krleža, Miroslav: Gospoda Glembajevi  (drama, hrvatska književnost od 1929,. - 1952.)

8. Krleža, Miroslav: Povratak Filipa Latinovicza (moderni roman, hrvatska književnost od 1929. - 1952.)

9. Marinković, Ranko: Kiklop (roman lika, kasni modernizam)

10. Novak, Vjenceslav: Posljednji Stipančići ( obiteljski roman, realizam)

11. Salinger, Jerome David: Lovac u žitu  (roman o odrastanju, kasni modernizam)

12. Shakespeare, William: Hamlet  (tragedija, renesansa)

13. Sofoklo: Antigona  (tragedija, grčka antika)

14. Šimić, Antun Branko: Preobraženja (zbirka pjesama, ekspersionizam/avangarda).

 

Lektira za osnovnu razinu (B razinu):

1. Andrić, Ivo: Prokleta avlija (alegorijski roman, povijesni roman, kasni modernizam)

2. Goethe, Johann Wolfgang: Patnje mladoga Werthera (roman u obliku pisama, romantizam)

3. Ibsen, Henrik: Nora (psihološka drama, modernizam)

4. Krleža, Miroslav: Gospoda Glembajevi  (psihološka drama, hrvatska književnost od 1929. - 1952.)

5. Matoš, Antun Gustav: Pjesme (zbirka pjesama, moderna)

6. Novak, Vjenceslav: Posljednji Stipančići (obiteljski roman, realizam)

7. Shakespeare, William: Hamlet (tragedija, renesansa)

8. Sofoklo: Antigona (tragedija, renesansa).

Nova djela za državnu maturu (ispit i esej)

 

Nova djela za ispitni esej su:

1. Ivo Andrić, Prokleta avlija

2. Ranko Marinković, Kiklop

3. William Shakespeare, Hamlet

 

Nova djela u ispitnome katalogu za ispitivanje ishoda u području čitanja književnih tekstova za A razinu:

1. Eshil, Okovani Prometej

2. Ivan Bunić Vučić, Plandovanja

3. Dinko Šimunović, Muljika

4. Ivan Kozarac, Đuka Begović

5. Bertolt Brecht, Majka Hrabrost i njezina djeca

6. Ivo Brešan, Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja

7. Carlo Goldoni, Gostioničarka Mirandolina

8. Mihail Jurjevič Ljermontov, Junak našeg doba

9. Pavao Pavličić, Koraljna vrataZa B razinu nova djela za ispitivanje ishoda u području čitanja su:

1. Eshil, Okovani Prometej

2. Ivan Bunić Vučić, Plandovanja

3. Carlo Goldoni, Gostioničarka Mirandolina

4. Dinko Šimunović,  Duga

5. Janko Leskovar, Misao na vječnost

6. Marcel Proust, Combray

7. Ivan Kozarac, Đuka Begović

8. Ivo Andrić, Prokleta avlija

9. Bertolt Brecht, Majka Hrabrost i njezina djeca

10. Ranko Marinković, Kiklop

11. Ivo Brešan, Predstava Hamlet u selu Mrduša Donja.

 


Facebook

Prezentacija škole

Fotogalerija

Naše slobodno vrijeme

Knjižnica