Vježbenička tvrtka

27.10.2010
Vježbenička tvrtka je izborni predmet za 3. i 4. razrede ekonomskog usmjerenja, a realizira se i kroz nastavni plan i program Strukovnih vježbi – redovnog  predmeta komercijalnog  usmjerenja u 3. i 4. razredima . Cilj učenja predmeta je naučiti i upoznati učenike s primjenom teorijskih znanja u praktična, razvijati strukovne vještine u praksi kroz osnivanje, vođenje i fiktivno poslovanje vježbeničke tvrtke na fiktivnim tržištima. Svrha je razvijati kod učenika poduzetnički duh, inicijativu i kreativnost, razvijati pozitivne osobine karaktera, učiti ih toleranciji i različitosti, poticati timski rad, marljivost i suradnju, osposobiti učenike za samostalno svladavanje svih radnih zadataka i procesa u poslovnoj organizaciji te razvijati vještine timskog rada, prezentiranja, odgovornog odlučivanja.

Ovaj oblik nastave uveden je u našoj školi 2001./2002. godine kao oblik dodatne nastave za maturalne razrede ekonomskog usmjerenja, a po uzoru na zapadno-europski sustav obrazovanja u ekonomskim i trgovačkim školama.

Učenici prolaze kroz osnivanje fiktivne vježbeničke tvrtke, u njoj se fiktivno zapošljavaju i obavljaju uobičajene stručne poslove raspoređeni u pet odjela tvrtke: upravi, administraciji s tajništvom, računovodstveno-financijskom odjelu, nabavi sa skladištem i prodaji s marketingom. Za svoj rad primaju fiktivnu plaću koju troše za kupovanje na fiktivnom tržištu koje čine druge vježbeničke tvrtke osnovane u hrvatskim ekonomskim i trgovačkim školama i ekonomskim i trgovačkim školama Austrije, Mađarske i Slovenije.

Rad svake tvrtke odvija se u trajanju od dva školska sata tjedno, a nastava se održava u specijaliziranim učionicama. Svaki je radni odjel opremljen računalom, sva su računala umrežena i imaju vezu na Internet. Dokumentacija tvrtke smještena je u registratore i mape u ormaru za odlaganje dokumentacije,

Uspješno poslovanje naših vježbeničkih tvrtki, uz predan rad vrijednih učenika naše škole, omogućuju i naše partnerske tvrtke koje nam svake godine izlaze u susret i pomažu nam u realizaciji programa i opremanju štandova na sajmovima vježbeničkih tvrtki.

Facebook

Prezentacija škole

Fotogalerija

Naše slobodno vrijeme

Knjižnica